20 63 76 10

Dansk Tækkemandslaug

Om Dansk Tækkemandslaug

Dansk Tækkemandslaug er foreningen af selvstændige tækkemænd i Danmark. Det er ønsket, at tækkearbejde skal være af høj kvalitet, til glæde for kunderne.

Dansk Tækkemandslaug blev grundlagt i 2001, og har sikret højt håndværksmæssigt niveau på opgaverne siden da, samt koordineret de danske tækkemænds fælles interesser over hele landet siden da.

Som medlem er man samtidig også automatisk medlem af Dansk Byggeri. Du er som kunde derfor dækket af BYGs Garantiordning, når du får arbejde udført af et medlem af Dansk Tækkemandslaug.

Ud over kravene stillet af BYG garanti, stiller vi selv også en række krav til dem, der ønsker at blive medlem. Alle der søger om optagelse, sakl derfor først godkendes af en bedømmelseskomite.

som sikrer at nye medlemmer’s arbejde lever op til Tækkevejledningen.
Medlemmerne skal også leve op til en række etiske regler som gavner alle parter.

En ekstra sikkerhed

Som en ekstra sikkerhed for det gode tækkehåndværk bliver alle der søger optagelse i lauget bedømt på arbejde de har udført og kan kun optages ved en tilfredsstillende kvalitet.

Læs mere på www.taekkelaug.dk

Har du spørgsmål? Skriv direkte til os