20 63 76 10

Entrepriseforsikring

Denne forsikring bliver kun udbudt af Byggeriets forsikringsservice

Forsikringen omfatter alle de byggeopgaver, virksomheden påtager sig og dækker skaderne på virksomhedens eget arbejde, herunder tyveri af byggematerialer, som din virksomhed har leveret og som befinder sig på byggepladsen. Forsikringen dækker yderligere hærværk på materialer og arbejde.

Forsikringen dækker endvidere skade opstået på byggematerialer, når disse er under indenlandsk transport, samt skade på bygherrens eksisterende bygninger. Forsikringen dækker ikke brand- og stormskader samt underentreprenører.

Fordele ved den løbende entrepriseforsikring

   Dækker løbende i hele forsikringsperioden.
   Hver enkel entreprise skal ikke oplyses. Manglende dækning undgås.
   Tyveridækning af materiale under “åben himmel”
   Hærværksdækning
   Skade på eksisterende bygning er meddækket

Det er en forudsætning at erhverv/produktansvarsforsikring er tegnet.

Firmaet har entrepriseforsikring, men skal være medtegnet på jeres forsikring på storm og brand.

Har du spørgsmål? Skriv direkte til os