20 63 76 10

Sagsstyring

Vores sagsstyring

Ved aftalens indgåelse udarbejdes en arbejdsmappe som indeholder en beskrivelse af arbejdet som planlagt.  Arbejdsmappen vil blive ajourført under arbejdet og kunne udleveres sammen med andre relevante dokumenter til kunden ved arbejdets afslutning med beskrivelse af arbejdet som udført.
Evt. ekstra arbejder aftales på en aftaleseddel, således at kunden har på skrift hvad der er aftalt af ekstra arbejder udover de i ordrebekræftelsen nævnte arbejder.

Efter udførelse af alle opgaver kontaktes ejeren igen for gennemgang sammen med (PH) af det udførte arbejde. Ved gennemgangen udleveres relevant dokumentation. for arbejdet, herunder eventuelle vedligeholdsvejledninger.
Faktura afleveres løbende efter aftale i henhold til udleveret ordrebekræftelse, som er godkendt skriftligt af kunden og PH. Ved arbejdets afslutning underskrives desuden en afleveringssedlen (via Byg Garanti) af kunden, som bekræftelse på, at kunden er tilfreds med arbejdets udførelse.

Arbejdets udførelse

Efter aftale med kunden igangsætter (PH) udførelsen og overvåger gennemførelsen. Ved afslutning kontroller (PH) arbejdet før færdigmelding til kunden. Ved anvendelse af underentreprenører gennemfører(PH) en særlig slutkontrol af disses arbejder.

Alle materialer indkøbes og kontrolleres af (PH) før benyttelse af disse materialer.

Vi lægger vægt på god kundebetjening derunder

Overholdelse af aftaler bl.a. ved at aftalerne er klare og ydelser er entydigt beskrevne.

At kunderne føler sig trygge ved vores ydelser bl.a. ved at vi gennemgår det udførte arbejde ved afslutningen

At alle vores arbejder gennemføres håndværksmæssigt korrekt og efter Tækkevejledningen.

At de anvendte materialer er af bedste kvalitet og er kontrolleret for fejl.

At arbejdet udføres henhold til Branchevejledningen.

Har du spørgsmål? Skriv direkte til os