20 63 76 10

Vedligeholdelse

Behandling af dit tag

Vær opmærksom på at jeres stråtag og vindskeder er et organisk materiale som fra naturen side nedbrydes. Det vil sige at svampe er naturligt forekommende i jeres tag. I skal derfor give dem de dårligste vækstbetingelser. Dette gøres bedst ved at fjerne bevoksning, som står i umiddelbar nærhed af taget. Dette bevirker at lys og luft kan udtørre tagfladen, således at det er tørt og så går svampene i dvale.

Rygninger på dit tag

Tagets afslutning som enten er en halmrygning eller en Lollands rygning (spidsrygning) er beregnet til at udskifte. Der skal derfor holdes øje med rygningen. En halmrygning under net skal udskiftes efter hvert 4-6 år. En Lollands rygning skal skiftes efter 8-12 år, eller når rørene begynder at løbe ned over tagfladen. En halmrygning alene er ikke regntæt, det er tækningen under halmen der er regntæt. Halmen er til at beskytte afslutningen af taget mod solens nedbrydelige UV lys.

Er der mos og lav på dit tag kan det let fjernes med en blød rive eller Novadan (påsprøjtes af tækkemanden). Et tag er slidt op når man kan se bindekæppene og her bør man tale med os igen.

Et stråtags levetid er 30 til 60 år, dog mindre på kviste og skotrender pga. røgerens lavere hældning.

Har du spørgsmål? Skriv direkte til os